La vulneració dels drets de les menors no acompanyades a Barcelona

Dimarts 11 de juny a les 19h tindrà lloc la xerrada “La vulneració dels drets de les menors no acompanyades a Barcelona” dins el Cicle de Diàlegs sobre Pau i Seguretat Humana, coorganitzat per Centre Delàs d’Estudis per la Pau i Universitat Internacional de la Pau. Parlarem amb Aziz Matrouch, educador social i activista antiracista, i Albert Parés, advocat social i president de l’associació Noves Vies, i comptarem amb la moderació de Mar Carrera, periodista i editora de la cooperativa Pol·len edicions.

La creixent arribada de menors no acompanyades a la ciutat de Barcelona en els darrers anys, ha posat de manifest les mancances estructurals del sistema institucional de protecció, que s’ha trobat sobtadament en una situació de col·lapse. La manca de priorització i d’inversió per part de les administracions públiques per donar resposta a aquest fenomen, sumada als estereotips arrelats a la mentalitat de la població, al discurs alarmant i criminalitzador que sovint han fet ús els mitjans de comunicació i al desplegament de tota una maquinària política i legislativa racista,  han situat les menors no acompanyades en un espai d’estigmatització i vulnerabilitat important.

En aquest context, en el qual els joves migrants són perversament construïts com a un dels col·lectiu més problemàtics de la ciutat, és necessari construir, de manera conjunta, una nova narrativa política, social i mediàtica que posi al centre l’acollida, la cura i la protecció dels seus drets.