Projecte Afrovaca. 15 anys amb Burkina Fasso

En aquesta presentació de Si yo fuera una vaca, el llibre de fotografia editat per Projecte Afrovaca amb motiu del seu 15è aniversari, acompanyades de Quim Arnal, fundador del projecte, i Alba Millanes, membre de l’associació, tindrem l’oportunitat de conèixer la seva trajectoria i les eines que utilitzen per a difondre la seva proposta.

El projecte Afrovaca promou la financiació de bous i vaques a families camperoles sense prous recursos a Burkina Faso, a l’Àfrica Occidental. Les famílies d’antics ramaders prefereixen desenvolupar una activitat de cria i producción lletera, però la major part de beneficiaris opten per mecanitzar el camp gràcies a la tracció animal: llaurar i transport, fonamentalment. El fet de llaurar amb bous permet una millor optimació dels recursos i facilita l’autosuficiencia alimentària tan en entredit sobretot en anys de sequera, cada cop més recurrents. En paraules dels propis beneficiaris, l’incorporació dels bous i els seus beneficis en les tasques agrícoles els hi permet ensortir-se’n del cercle de la pobresa. L’altra pota del projecte és la creació i el finançament regular de Bancs Solidaris. S’organitzen de forma autogestionada i atorguen micro-crèdits a la dona camperola.

El projecte també recolza altres iniciatives de profit per les zones rurals. Estimula la propagació de coneixements, tècniques i informacions útils pel pagès, a partir de l’experiència dels nostres coordinadors locals i els membres dels seus grups respectius. També es dóna suport a campanyes concretes que responen a dificultats sobrevingudes. A l’actualitat aprop de tres-centes families s’han beneficiat de l’ajuda directa d’un bou o una vaca, a set comunes rurals de l’altiplà mossi. Els microcrèdits s’atorguen per un cicle anual i beneficien a més de dos-centes dones de forma rotatòria.

Més informació