Expressions de islamofòbia a Barcelona

Llegeix més


Conèixer “l’altre” per dominar-lo

#recomanat Racisme, homofòbia, masclisme, antisemitisme, islamofòbia són “diferents productes d’aplicació d’esquemes molt primitius de reconeixement negatiu de l’altre, que s’apliquen o no sobre uns grups o uns altres segons els “interessos” canviants de les classes, grups, gèneres o ètnies dominants”. Racisme en relació a poder. El filòsof Santi Alba Rico inclou en el seu llibre […]

Llegeix més


[DEBAT] El jardín perfumado

[DIJOUS 15, 18:30] “A la vista de la lacra de repressió que ha assolat el món àrab els últims temps cal preguntar-se què ha passat, del s. XIX a avui, per a que la sexualitat, la bona i la dolenta, s’hagi convertit en quelcom sobre el que cal ser compulsivament mesurat. (…) Avui dia el rigor […]

Llegeix més